Friday, April 13, 2012

وضعیت ناگوار دختر دکتر مصدق در یک اسایشگاه در سویس

دکتر حسابی گفته بود "جهان سوم جایی است که هر کس بخواهد مملکتش را آباد کند،خانه اش خراب می شود و هر کس که بخواهد خانه اش آباد باشد باید در تخریب مملکتش بکوشد"
در این گزارش گفتگوی ملاقات کننده با پرستار دختر زنده یاد دکتر محمد مصدق در یک آسایشگاهی در سوئیس چنین نقل شده است :
" از اين پرستار مي پرسم هزينه نگهداريش چگونه تأمين مي گردد؟ پاسخ او مثل پت...كي بر سرم فرود مي آيد।هيچ كس براي وي پولي نمي فرستد."تمام اعضاي خانواده ي او مرده اند. ما به سفارت ايران اطلاع داديم و از آنها خواستيم كه مخارج وي را تأمين كنند، ولي قبول نكردند و پاسخي ندادند. در حال حاضر آسايشگاه بر خلاف رسم جاري خود علاوه بر تحمل مخارج وي ماهانه حدود صد فرانك هم به وي مي پردازد تا اگر چيز خاصي لازم داشته باشد تهيه كند." پرستار اضافه مي كند من تعجب مي كنم"ايران يك كشورثروتمند است و همين حالا هم دولت ايران دارد يك رستوران 6 ميليون فرانكي در ژنو مي سازد،ولي برايش دشوار است هزينه ي يك يمار را بپردازد.مگر شما نمي گوييد پدر وي نخست وزير بزرگي در تاريخ ايران بوده است؟!"

No comments:

Post a Comment